Als pc gebruiker kun je niet werken zonder de nodige software. Voor de opstart van de pc is allereerst een besturingssysteem nodig, in de meeste gevallen is dat Microsoft. Daarnaast wil men de pc gebruiken voor het maken van spreadsheets, presentaties en alledaagse documenten. Veelal wordt hiervoor gebruik gemaakt van Microsoft Office.

Kortom, naast de aanschafprijs van een pc, komen ook nog eens de nodige kosten voor de juiste software erbij. 

De pc markt maakte in de afgelopen jaren een enorme groei door.  Was het in het begin van het pc tijdperk vooral het gemak en de fun die ervoor zorgde dat iedereen een pc kocht, vandaag te dag is een pc niet meer weg te denken in het dagelijks leven.  Het gevolg hiervan is dat de pc gebruiker (consument en zakelijk) min of meer gedwongen wordt om de zoveel tijd een ‘nieuwe’ pc aan te schaffen.

Vooral in de afgelopen 10 jaar dat de economie minder hard draaide, bleek dit lang niet voor iedereen weggelegd en al snel gingen consumenten en mkb-bedrijven op zoek naar een voordeligere oplossing. Al snel sprong de pc-markt hierop in en de eerste ‘refurbished’ pc’s verschenen op de markt.  Uitstekende, veelal zakelijk gebruikte pc’s, die na 3-4 jaar gebruik zijn afgeschreven en na een schoonmaakbeurt klaar waren voor een tweede ronde.

Inmiddels zijn veel pc gebruikers gewend geraakt aan het idee van het aankopen van een ‘refurbished’ pc en we zien dat ook de ‘tweedehandsmarkt’ voor met name elektronische apparaten in rap tempo toeneemt. Smartphones, tv’s, monitoren, gameconsoles… inmiddels is bijna alles wel ‘refurbished’ te koop.

Het duurde dus ook niet lang voordat de eerste vragen ontstonden naar het leveren van  ‘tweedehands‘ software. Immers, door het weggooien van oude pc’s en laptops (lees: afschrijving van de pc’s/laptops bij bedrijven) kwamen er ook veel gebruikte en dus reeds geactiveerde licenties op straat.

Voordelen  refurbished/pre-owned software:

-         In de regel een stuk voordeliger dan nieuwe licenties

-         Vermindering van de ecologische footprint

-         Tegengaan van de hedendaagse ‘weggooi-cultuur

-         Aantrekkelijke marges voor de reseller

Veel gestelde vragen bij het verkopen van ‘refurbished’ software

-          Is het verkopen van refurbished/recycled software legaal?  

-          Wat als de aangekochte refurbished code niet werkt?

-          Krijg ik ook enige vorm van support?

-          MSDN licenties?

Microsoft Developer Network (MSDN) licenties zijn rechten die verleend worden aan developers die met Microsoft producten werken met als doel om software testen. Deze licenties worden in sommige gevallen gratis verstrekt en hebben geen commercieel waarde. Het gebruik van MSDN licenties is hierdoor voor bedrijven en particulieren streng verboden en kan leiden tot hoge boetes! 

Ons strenge inkoopbeleid verplicht onze leveranciers om alleen OEM, Retail en OLP licenties te verstrekken. Elke licentie wordt ook door ons gecheckt op legaliteit, activatie en beschikbaarheid. Zo heeft u van ons de garantie dat de licentie die u koopt bij Dajema IT Distributors gebruikt kan worden voor de aangekochte software.

 

Is het verkopen van refurbished/recycled software legaal?


Het opnieuw verkopen van software (in het bijzonder Microsoft producten) is in Europa volledig legaal en ook goedgekeurd door het Europese Hof op 24 April 2012.

Hieronder en in de meegeleverde weblink, is terug te lezen waarover en wat het hof oordeelde in deze rechtszaak. In het kort komt het erop neer dat eindgebruikers in Europa het softwarepakket incl. eigendomsrecht aankopen, waar in tegen de eindgebruikers in Amerika alleen het recht van gebruik van het softwarepakket aankopen.

In Europa is het softwarepakket dus geheel in het bezit van de kopende partij, waarbij het eigendomsrecht van de aangekochte software in Amerika dus bij Microsoft blijft liggen. 

Jurisprudentie, Europese besluit, 24 April 2012
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=121981&text=&dir=&doclang=NL&occ=first%3D1&mode=DOC&pageIndex=0&cid=6290921

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 24 april 2012 een beslissing genomen ten gunste van de commercialisering van tweedehands softwarelicenties van welke aard dan ook. Volgens deze uitspraak verliest een softwareverkoper of -distributeur, zodra hij een kopie van een softwaretool verkoopt, automatisch zijn exclusieve distributierechten, waardoor het volledig legaal is voor bedrijven en particulieren om hun eigen kopieën door te verkopen, waardoor deze nichemarkt wordt gelegitimeerd voor bedrijven zoals het Duitse UsedSoft, het bedrijf dat de zaak aanhangig heeft gemaakt bij het Europese Hof.

Bovendien wordt in de uitspraak van het Hof duidelijk gesteld dat er geen verschil kan worden gemaakt tussen fysieke media en downloadproducten. "Het maakt niet uit of de kopie van het computerprogramma beschikbaar is gesteld door middel van een download van de website van de rechthebbende of door middel van een materiële drager zoals een cd-rom of dvd", aldus de rechter. "Zelfs als de rechthebbende het recht van de klant om de geleverde kopie van het programma te gebruiken formeel scheidt van de handeling van het overdragen van de kopie van het programma aan de klant op een materiële drager, blijft de handeling van het downloaden van dat medium een kopie van het computerprogramma en die van het sluiten van een licentieovereenkomst onafscheidelijk vanuit het oogpunt van de verkrijger".

De overdracht van de eigendom van de licenties impliceert ook de overdracht van de wettelijke verplichtingen die voor beide onderdelen zijn vastgesteld, met inbegrip van onderhoud en upgrades, wat ook betekent dat bijvoorbeeld meerdere gebruikerslicenties niet afzonderlijk kunnen worden gesplitst en verkocht, aangezien de oorspronkelijke voorwaarden nog steeds van toepassing zouden zijn in het geval van een doorverkoop.

Deze beslissing heeft echter alleen gevolgen voor de Europese markten, aangezien eerdere uitspraken van het Hof in de Verenigde Staten een geheel andere richting hebben gevolgd. In de precedentenzaak Vernor vs. Autodesk is vastgesteld dat Amerikaanse kopers de mogelijkheid kopen om een licentie te gebruiken, maar dat zij geen eigenaar zijn van de software, waardoor her-distributie juridisch niet mogelijk is. Dit weerhoudt Amerikaanse gebruikers er niet van om licenties te kopen buiten de VS, hoewel de rechtmatigheid van een dergelijke mogelijkheid nog steeds onduidelijk is

Desalniettemin is deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie van groot belang voor bedrijven, omdat het onderscheid tussen de aankoop van een licentie en de aankoop van een product hierdoor wordt opgeheven. De gevolgen van deze maatregel voor de internationale handel en de intellectuele eigendomswetgeving op de lange termijn moeten nog verder worden besproken, maar op de korte termijn is het kostenbesparingspotentieel voor Europese organisaties ongetwijfeld zeer belangrijk. We zullen in de toekomst zien wat de werkelijke gevolgen zijn van de openstelling van deze markt voor in de Europese Unie gevestigde bedrijven.